Homepage seit / since /
en ligne 1 oct 2003

Newsletter seit / since /
en ligne 21 nov 2004

 

Besucher / Visitors

Heute142
Gestern187
Gesamt351307
AGEM - Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin PDF Drucken E-Mail
Willkommen

1970 - 2015 • 45 Years AGEM

German German
Russian Russian
English English
Francais Francais
Italiano Italiano
Română Română
Türkçe Türkçe
Spanish Spanish
Hungarian Hungarian

Amaçlar

Etnotıp Çalışma Grubu (Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin AGEM e.V.) 1970’de, Hamburg’da kurulmuş ve merkezi halen aynı kentte bulunan bir dernektir. Bilim insanları ile bilimi destekleyen kişi ve kuruluşların biraraya geldiği dernek, sadece kamu yararına hizmet eden etkinlikler düzenleyen bir kuruluştur.

1970’de yazılan yönetmeliğin bir maddesi şöyledir: AGEM ‘etnoloji ve tıp alanlarında disiplinlerarası bir çalışma ortamı’ yaratmayı amaçlar; tıp, tıp tarihi, insan biyolojisi, farmakoloji, botanik ve bunlarla ilintili fen bilimleri ile beşeri ve toplumsal bilimler, özellikle etnoloji, kültürel antropoloji, sosyoloji, psikoloji ve halkbilim arasındaki işbirliğini teşvik eder ve geleneksel tıp bilgileri, insan ekolojisi ve tıbbi sosyoloji alanlarında daha yoğun çalısmaları amaçlar.

AGEM’in öncelikli hedefleri 1) tıbbi etnolojik bir süreli yayınla yukarıdaki amaçlarına destek sağlamak; 2) düzenli bilimsel toplantılar ve 3) belli temalara yönelik yazının biraraya getirilmesi yoluyla bilimsel tartışmaya katkı sunmaktır.

1) Süreli Yayın

AGEM’in ilk süreli yayını Ethnomedizin, Zeitschrift für interdisziplinäre Forschung / Ethnomedicine, Journal for Interdisciplinary Research (Etnotıp, Disiplinlerarası Arastırmalar Dergisi) idi. Derginin yayını I. (1971) ila VII. (1981/1982) ciltler arasında devam etti.

Ikinci sürekli yayın ise Curare, Zeitschrift für Medizinethnologie / Curare, Journal of Medical Anthropology (Curare, Tıbbi Antropoloji Dergisi) oldu. 30. yılına (2007) kadar derginin alt baslığı Curare. Zeitschrift für Ethnomedizin und Transkulturelle Psychiatrie / Curare. Journal of Medical Anthropology and Transcultural Psychiatry (Curare. Tıbbi Antropoloji ve Transkültürel Psikiyatri Dergisi) idi. Curare 1978 yılında yayın hayatına başlamıştı.

Bugün Curare derneğin yönetmeliğinde benimsenen göreve hizmet etmektedir. 16. ciltten (1993) itibaren Amand Aglaster, Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin (VWB) (yayınevi) tarafından yayınlanmakta olan derginin 1. (1978) ila 15. (1992) ciltleri ise Vieweg Verlag, Braunschweig ve Wiesbaden (yayınevi) tarafından yayınlanmıştır.

Curare geleneksel tıp sistemleriyle, modern uluslararası halk sağlığı çalışmaları kapsamında eleştirel gelişim yardımı ve işbirliğiyle, globalleşme süreci içinde tıbbi bilginin çeşitli kaynaklardan çeşitli yönlere transferi sorunsalının antropolojik boyutlarıyla ve benzeri tıbbi antropolojik konularla ilgilenen herkesin tartışma ve bilgi alışverişinde bulunabileceği platformdur.

2) Toplantılar

AGEM 1973 yılından beri düzenli olarak Tagungen bilimsel toplantılar (“Etnotıp Konferansları”) gerçekleştirmekte, bunların bir bölümünde kardeş kuruluşlarla işbirliğine girmektedir. Bir işbirliği ağı (solda/Links) kurulmuştur. AGEM dünyada “etnoloji ve tıbbın disiplinlerarası çalışma alanında” yapılan diğer toplantılar konusunda düzenli olarak bilgi sunmaktadır.

3) Dokümantasyon Çalışmaları

AGEM’in yazın koleksiyonu sürekli geliştirilmektedir ve buradan (LAGEM) özellikle yakın konulardaki dergilere erişim mümkündür. Web sitesinde yeni çıkan kitaplar hakkında bilgi sunulmaktadır.

Genel güncel konular (Aktuelle), özellikle de toplantı takvimi (Tagungskalender) web sitesinde bulunabilir.

Yeni çıkan kitaplarla ilgili bilgiler (Neuerscheinungen) web sitesindedir.

Ilginiz için teşekkür eder, bizimle iletişim (Kontakt) kurmanızı bekleriz.

(Translated into Turkish by PD Dr. Inci User, Marmara Universitesi, Kadıkoy-Istanbul)

Sitemap

Zuletzt aktualisiert am Montag, 01. Januar 2018 um 23:24 Uhr